U wilt via uw website de diverse groepen binnen uw contacten periodiek informeren door middel van nieuwsbrieven. Maar u wilt daarvoor geen aparte verzendlijsten aanmaken en onderhouden.

Cleywech kan voor u een goed werkend nieuwsbrievensysteem implementeren, waarmee u ook goed het gebruik van die nieuwsbrieven kunt monitoren.

Hoe werkt het?

In combinatie met het Cleywech centrale contactensysteem wordt ook altijd het nieuwsbrievensysteem geïmplementeerd. 
Op basis van een vaste template maakt u snel een nieuwsbrief. Deze kunt u, als testexemplaar, naar uzelf verzenden. Is de nieuwsbrief in orde, dan kiest u de groep(en) waarnaar deze verzonden kan worden. Het verzenden verloopt daarna volautomatisch, tot alle nieuwsbrieven zijn verzonden, als uw hosting provider aan bepaalde technische eisen voldoet. In het verzendlog is gemakkelijk na te gaan of alle nieuwsbrieven verzonden zijn en welke nog in de wachtrij staan.

Het gebruik monitoren

De nieuwsbrievenvoorziening heeft ook een uitgebreide statistische module, waarmee u een goede inzage hebt in het bereik en het gebruik van de nieuwsbrieven. U kunt nagaan of alle nieuwsbrieven ook daadwerkelijk aangekomen zijn op het bestemde adres. U hebt ook inzage in het aantal nieuwsbrieven dat wel of niet gelezen is. Gebruikte u links naar pagina's op uw website, dan kunt u in deze statistische module nagaan hoe vaak op die links geklikt is. 

Koppeling met het contactensysteem

Het is uiteraard lastig en foutgevoelig als u met de hand bij moet houden wie in welke verzendgroep zit en of die persoon nog een nieuwsbrief moet ontvangen. Daarom is het nieuwsbrievensysteem volledig gekoppeld aan het Cleywech contactensysteem.

Op basis van overleg delen wij het Cleywech contactensysteem in in bepaalde groepen. In het nieuwsbrievensysteem kunt u zelf groepen aanmaken. Als u bijvoorbeeld een groep "Vrijwilligers" hebt in het contactensysteem en u maakt een verzendlijst "Vrijwilligers" aan in het nieuwsbrievensysteem, dan zal iedereen die u in die contactgroep plaatst ook automatisch worden toegevoegd aan die verzendlijst. Haalt u iemand uit de groep, dan wordt automatisch het abonnement beëindigd. Verwijdert u die persoon, dan zal ook het abonnement worden verwijderd.

Verder kunt u onder iedere nieuwsbrief een "afmeldlink" opnemen, zodat gebruikers zichzelf kunnen afmelden van een nieuwsbrief als zij niet langer prijs stellen op de ontvangst daarvan. Dat is uiteraard te volgen in de statistische module.

Standaard verzorgen wij voor u de groep en verzendlijst "Geregistreerd". Iedereen die op uw website geregistreerd wordt als gebruiker komt automatisch in die groep en op die verzendlijst. Handig als u al uw contacten in één keer van nieuws wilt voorzien.