Wat wij leveren

Het aantal mogelijkheden voor een meer uitgebreide website is vrijwel onbeperkt. Een aantal voorbeelden van functies die wij aan u kunnen leveren:

 • Centraal contactenbeheer. Al uw contacten, zoals klanten, leden, sponsoren, kopers, bestuursleden, et cetera in één centraal bestand. Kan gekoppeld worden aan facturering, mailingen, contributieverwerking et cetera;
 • Nieuwsbrievensysteem. Te koppelen aan het centraal contactenbeheer, zodat u al uw contacten of specifieke groepen een mailing kunt sturen;
 • Productenbeheer. Onderhoud een bestand met te verkopen producten en diensten;
 • Bestelprocessen. Zodat uw leden of klanten producten kunnen bestellen en afrekenen.
 • Betaalprocessen. Via normale facturering (de klant betaalt op factuurbasis), via iDEAL of automatische incasso.
 • Incassoverwerking. Stuur incassobatches naar uw bank om automatische incasso's te innen;
 • Contributiesysteem. Stuur uw leden automatisch per tijdsperiode een digitale factuur. Voor leden die gekozen hebben voor automatische incasso wordt dit bedrag automatisch geïnd;
 • Verwerking bankafschriften. Betalingen automatisch verwerken die via uw bankrekening binnen komen;
 • Agendasysteem. Publiceer een agenda op uw website voor uw relaties of leden die automatisch update naarmate de tijd verloopt;
 • Mijn gegevens. Laat uw contacten, klanten, leden zelf de eigen gegevens onderhouden, zodat emailadressen en bankrekeningen actueel kunnen blijven;
 • Verkoop eTickets (digitale toegangskaarten) voor concerten of bijeenkomsten. Met een barcode zodat u bij binnenkomst de registratie automatisch kunt verwerken;
 • Smoelenboek. Een adressenbestand met foto's van uw contacten of bepaalde groepen daarbinnen, dat binnen die groepen gedeeld kan worden. Wordt getoond in PDF formaat en is steeds actueel, want ontleend de gegevens aan het centrale adressenbestand. Contacten kunnen zelf hun profielfoto uploaden.

Hebt u andere wensen? Veel is mogelijk. Neem contact met ons op via het contactformulier als u vragen hebt.