Het is helaas van deze tijd: hackers zijn continu actief om kwetsbare websites aan te vallen en interessante gegevens van die website af te halen. U wilt uw website daartegen beschermen.

Iedere website waarop gebruikers kunnen inloggen bewaart interessante gegevens, zoals inlognamen, emailadressen en wachtwoorden. Cleywech kan software installeren waarmee uw website beschermd wordt tegen hackers.

Waarom beveiligen?

Als u uw website openstelt voor gebruikers, die op uw website kunnen inloggen, bijvoorbeeld omdat zij lid zijn van uw vereniging, of iets op uw website bestellen, dan bewaart u interessante gegevens voor hackers.

Waarom zouden hackers een website als die van u aanvallen? Omdat op uw website toch interessante gegevens te vinden zijn. Want misschien gebruikt de persoon op uw website wel dezelfde inloggegevens op een andere website of bij zijn bank. In deze tijd is het geheel niet beschermen van persoonlijke gegevens van de geregistreerde gebruikers op uw website niet meer verantwoord.

Een goede bescherming

Cleywech kan u een goede bescherming bieden tegen hacking, met software die verdachte inlogpogingen monitoort en blokkades opwerpt bij herhaalde inlogpogingen. Software die echte aanvallen op uw website herkent en direct blokkeert. Een veel gebruikte methode om een website aan te vallen is die via de zogenaamde File inclusion vulnerability. De website firewall die Cleywech installeert herkent dit soort aanvallen en blokkeert deze automatisch. Uiteraard is geen enkele beveiliging perfect, maar deze website firewall geeft een goede bescherming.

Verder kan, in overleg, uw website ontoegankelijk worden gemaakt voor bepaalde landen of continenten. Als uw website zich alleen richt op Nederland kan dit een extra bescherming geven.